• ikyo_thum_1200px
 • 001_ikyo_poster_1200px
 • 003_ikyo_1200px
 • 001_ikyo_1200px
 • 002_ikyo_1200px
 • 005_ikyo_1200px
 • 011_ikyo_1200px
 • 014_ikyo_1200px
 • 016_ikyo_1200px
 • 018_ikyo_1200px
 • 020_ikyo_1200px
 • 023_ikyo_1200px
 • 007_ikyo_1200px

異郷 西江雅之写真展

Exhibition “IKYO -Masayuki Nishie”

異郷 西江雅之の世界

Book “IKYO”

 • 002_ikyo_book_1200px
 • 003_ikyo_book_1200px
 • 004_ikyo_book_1200px
 • 005_ikyo_book_1200px
 • 006_ikyo_book_1200px
 • 007_ikyo_book_1200px
 • 008_ikyo_book_1200px
 • 009_ikyo_book_1200px
 • 010_ikyo_book_1200px
 • 011_ikyo_book_1200px
 • 012_ikyo_book_1200px
 • 013_ikyo_book_1200px

Exhibition “IKYO -Masayuki Nishie”
2012
Planning+Produce: Takasuke Onishi
AD+D: Takasuke Onishi
D: Yuji Nojyo
Cooperation: Nahoko Kahara、KEN
PH: Satoshi Nagare
CL: Seikatsu-koubou

Book “IKYO”
2012
Planning+Book Produce: Takasuke Onishi
AD+D: Takasuke Onishi
D: Yuji Nojyo
Editor: Kotaro Okazawa
Cooperation: Nahoko Kahara
Editor & Production: Naoko Tanabe(BIJUTSU SHUPPAN-SHA CO., LTD.)
Publish: BIJUTSU SHUPPAN-SHA CO., LTD.

Buy > amazon
Review > artscape